Home
Reserveren
Verwacht
Kids
Ladiesnight
Filmhuis
Klassiek
Informatie
 

Leeftijdskeuring 16 jaar

In het convenant met het Ministerie is afgesproken dat met name de handhaving van de 16 jarigenregeling extra aandacht zal krijgen. Bij twijfel dient er dus naar legitimatie gevraagd te worden. Indien de bezoeker jonger is en/of geen legitimatie kan tonen moet de toegang geweigerd worden, ook al is deze bezoeker onder begeleiding van een ouder persoon die wel aan de leeftijdskeuring voldoet. Neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee.


Laat een ander niet je toegangsbewijs kopen, bij de kaartcontrole wordt ook gevraagd naar een legitimatie.


Leeftijdskeuring andere leeftijden

De andere leeftijdsaanduidingen worden gezien als een adviesleeftijd. Kinderen met de leeftijd onder de aangegeven adviesleeftijd mogen de film wel bezoeken mits ze in gezelschap zijn van een volwassen persoon/ouder.